Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, confidențialitatea tuturor informaţiilor obţinute în timpul intalnirilor/sedintelor de evaluare clinica, psihoterapie si/sau consiliere psihologica este protejată prin lege și reprezintă o obligație a fiecărui psiholog/psihoterapeut.

Potrivit dispozițiilor art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, psihologul este obligat sa pastreze confidențialitatea în legatura cu faptele și informatiile despre care a luat la cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale (rezultatele aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precum si orice alte date personale ale beneficiarului persoana fizica evaluata psihologic), fiind interzisă utilizarea acestora in interes personal sau in beneficiul unui tert.

Rezultatele evaluarilor psihologice/psihoterapeutice pot fi prezentate catre o alta persoana sau entitate numai cu acordul persoanei evaluate excepţie făcând situaţiile: pentru protecţia sănătăţii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapt.

Rezultatele directe ale evaluarii psihologice au caracter confidential si reprezinta date cu caracter personal ale persoanei evaluate, care, in conditiile legii, nu pot fi aduse la cunostinta altei persoane fizice sau juridice de catre psihologul examinator, decat in conditiile existentei acordului din partea persoanei evaluate.

 Actul terapeutic este, in sine, un garant al  confidentialitatii implicite si explicite.

Dana Dumitra Dumitrache